Saturday, June 12th, 2010

Perintah Melaksanakan Ibadah Shalat Jum’at

Dalam Al- Qur’an Allah SWT berfirman tepatnya dalam QS Al-Jumuah yang berbunyi:

9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli [1476]. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Maksudnya: apabila imam telah naik mimbar dan mu’azzin telah azan di hari Jum’at, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan mu’azzin itu dan meninggalakan semua pekerjaannya.Ini yang seharusnya ada dalam kebanyakan fikiran ummat Nabi Muhammad saat ini. Kenapa begitu?karna ummat muslim saat ini tidak menyadari bahwa mereka telah lalai dalam mengerjakan perintah Allah yang satu ini. Bahkan ketika adzan sudah di kumandangkan banyak sekali ummat muslim yang seolah-olah cuek dengan panggilan dari dalam masjid tersebut. Mereka sibuk mencari nafka,sibuk dengan dagangan mereka,dengan kantor-kantor mereka. Padahal Allah berfirman tinggalkan segala bentuk aktivitasmu dan bersegeralah untuk mengingat Allah. Bukan salah manusia mencari nafkah apalagi untuk keluarga tercinta,akan tetapi jangan pernah melalaikan shalat jum’at. Setelah selesai menunaikannya silakan kalian lanjut pencarian rizki kalian,Insya Allah nikmat Allah akan banyak  di dapatkan. Seperti lanjutan ayat  berikutnya.

10. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Sesungguhnya Allah menginginkan ke mudahan bagi ummatnya,bukan sebaliknya.itu bagi hamba Allah yang berfikir.

Category: Shalat Jum'at